Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Інформатика (Е)

worker

Піскозуб,
Йосиф Збігнєвич

завідувач кафедри,
професор,
доктор фізико-математичних наук
worker

Семотюк,
Остап Володимирович

cтарший викладач,
кандидат фізико-математичних наук

lab5.zip

lab6.zip

lab8.zip

lab10.zip

lab11.zip

lab12.zip

lab13.zip

lab15.zip

lab16.zip

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: уміти систематизувати і узагальнювати інформацію, готувати довідки й огляди з питань професійної діяльності, редагувати, рецензувати, складати реферати статей; володіти комп’ютерними методами збирання, зберігання й опрацювання інформації, яка використовується у сфері професійної діяльності, використовувати сучасні інформаційні технології; уміти отримувати доступ і вести пошук інформації в мережних базах даних, користуватися електронною поштою, офісним ПЗ, прикладними фахово-орієнтованими програмами. Аналіз інформаційної діяльності управлінців дозволив визначити основні інформаційні задачі, які доводиться вирішувати фахівцю у процесі професійної діяльності: опрацювання ділової інформації; підготовка документів на основі опрацьованих даних, що містять таблиці, діаграми, графіки тощо; прийняття рішень на основі аналізу фактичних даних, складання прогнозів; пошук необхідної для прийняття рішень інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Дисципліна читається для спеціальностей 071 - Облік і оподаткування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво.

Детально:      071 (Б)     073 (Мн)     075 (Мк)     076 (П)

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf