Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Історія кафедри

Сучасний висококваліфікований фахівець не може відбутися без глибоких базових фундаментальних знань з інформатики, математики і фізики. Кафедра прикладної математики і фізики має давні історичні корені, які сягають 1946 року, коли була заснована кафедра математики і фізики.
За період з 1946 р. по 2019 р.р. кафедра неодноразово змінювала назву, об'єднуючись з іншими кафедрами і утворюючи на своїй базі нові підрозділи і кафедри. Їх очолювали відомі вчені в галузі фізико-математичних наук Васильєв С.П., Лазебник Д.Д., Лісевич Л.М., Лозовий Б.Л., Парасюк Л.С., Гембара В.М., Огірко І.В., Козак П.П., Герасимчук Р.В., Сеньківський В.М., Пушак Я.С., Фуртак С.П., Піскозуб Й.З., Кульчицький А.Д. З 2019 року кафедру прикладної математики і фізики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Піскозуб Й.З.

Кафедра ПМіФ є одним із лідерів впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зараз кафедра оснащена сучасним комп'ютерним обладнанням, засобами мультимедіа. Для навчального процесу використовуються два комп’ютерних класи, лабораторія тестування якості знань студентів, п’ять фізичних лабораторій, оснащених 60-ма установками для проведення лабораторних занять із студентами з усіх розділів курсу фізики. В лабораторних установках використовується сучасна апаратура, зокрема, лазерні джерела випромінювання, цифрові вимірювальні прилади, детектори електромагнітного випромінювання з комп’ютерною обробкою результатів вимірювань. З ініціативи кафедри в УАД впроваджено в навчальний процес електронне видавництво навчальної та методичної літератури як складова Віртуального Навчального Середовища УАД, створена електронна бібліотека таких видань для потреб студентів.

В різні роки, задовільняючи невпинно зростаючі наукові та виробничі потреби у спеціалізованому програмному забезпеченні кафедра розробила низку власних програмних продуктів для супроводу адміністративних та навчальних потреб Академії ("Деканат", "Відділ кадрів", "Абітурієнт", "УАД-Тест").

За роки існування кадровий потенціал кафедри невпинно зростав. В різний час було захищено більше десяти докторських та кандидатських дисертацій.
Науково-дослідна робота кафедри постійно розширюється і зараз проводиться у кількох напрямах. Працівники кафедри є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, симпозіумів з відповідних напрямів наукових досліджень. Зокрема, це „Квалілогія книги” та „Комп’ютерні технології друкарства”, щорічний Польсько-Український науковий симпозіум «Актуальні задачі механіки неоднорідних середовищ», Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків, Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій", Міжнародна науково-технічна конференція "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій", Міжнародна конференція з нанотехнології, з неорганічних сцинтиляторів, радіаційних технологій, дослідження дефектів в діелектриках, люмінесцентних процесів, в міжнародному семінарі з фізики і хімії твердих тіл, Всеукраїнська науково-технічна конференція “Лазерні технології” , Міжнародні алгебраїчні конференції, Міжнародна математична конференція ім. академіка М.Кравчука, International conference “Analysis and Topology”, International conference “Infinite Dimensional Analysis and Topology”, International conference “Analytic methods of mechanics and complex analysis”, Всеукраїнський науковий семінар “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” , Міжнародна конференція з комплексного аналізу присвячена пам’яті А.А. Гольдберга (1930-2008), Міжнародна конференція "Сучасні проблеми аналізу", Всеукр. наук. конф. "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу", "Complex analysis and its applications", а також звітні наукові конференції УАД.
З 2009 року кафедра є співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції з питань вільного програмного забезпечення FOSS.
За останні роки статті викладачів кафедри можна зустріти в провідних наукових журналах світу, які індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus тощо.

Зараз кафедра забезпечує студентів вмінням прикладного застосування знань з математики, фізики і комп'ютерних дисциплін для подальшого успішного вивчення професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін

Основні дисципліни кафедри:
 • Інформатика
 • Вища математика
 • Прикладна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Числові методи
 • Фізика
 • Операційні системи
 • Алгоритмізація і програмування
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Інформаційна безпека
 • Інформаційні системи і технології маркетингу
 • Основи WEB-дизайну і 3D-моделювання
 • Математичні основи інформаційної діяльності
 • Лінійна алгебра
 • Диференціальні рівняння
 • Математичний аналіз
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Дискретна математика
 • Інформаційні системи і технології підприємств
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Системи керування базами даних
 • Організація баз даних

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf