Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Напрями наукових досліджень

Кафедра прикладної математики і фізики за історію свого існування характеризується високою активністю наукової діяльності, чому сприяє злагоджена праця усіх членів кафедри.

Наукова діяльність кафедри здійснюється у кількох напрямах, які взаємодоповнюють один одного.

Наукові напрями роботи кафедри:

 • Математичне моделювання контактних явищ при друкуванні
 • Проблема термо- та електропружності неоднорідних тіл з дефектами
 • Математичне моделювання теплових процесів в поліграфії
 • Математичне моделювання задач теплопровідності, термопружності, в'язкопружності та пластичності. Дослідження збурень відповідних фізичних полів наявністю тонких дефектів, структура нанокомпозитів
 • Пошук і опрацювання даних з використанням серверних баз даних і мов програмування
 • Удосконалення алгоритмів розв’язування прикладних задач математики та інформатики
 • Інформаційна безпека. Технологія формування засобів захисту соціальних інформаційних систем
 • Теорія диференціальних рівнянь
 • Алгебра і топологія
 • Математичний аналіз і рівняння матфізики
 • Фізика напівпровідників і діелектриків
 • Впровадження у навчальний процес тестових методик моніторингу знань та вмінь студентів

Теоретичні і практичні результати наукової роботи реалізуються у наукових публікаціях і дисертаційних роботах.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf