Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Піскозуб Йосиф Збігнєвич

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

 

Degrees: доктор фіз.-мат.наук, професор,
  завідувач кафедри прикладної математики і фізики
Website:  Web of Science ResearcherID  V-6509-2019
 

ORCID 0000-0001-7978-4052

 

Фахівець у сфері механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання процесів поліграфії, технології проектування, створення і експлуатації інформаційних систем.

Закінчив факультет прикладної математики і механіки Львівського державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «механіка», Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «економіст» спеціалізація «управління персоналом».

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла, на тему “Двовимірні задачі теплопровідності та термопружності для кусково-однорідних тіл з тонкостінними теплоактивними включеннями” та дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла, на тему "Структурно-модульний метод функцій стрибка дослідження деформування біматеріалів з тріщинами і фізично нелінійними тонкими включеннями".

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Числові методи

Економічна інформатика

Інформаційні системи і технології підприємств

Інформаційні системи і технології маркетингу

Системи керування базами даних

Навчальні посібники з грифом МОН України:
 1. Піскозуб Й.З., Піскозуб Л.Г. Linux у видавництві та поліграфії [Текст] : навч. посібн. Рекомендовано МОН України. / Й.З. Піскозуб, Л.Г. Піскозуб. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. —288 с. —300 пр. — ISBN 978-966-322-371-1
 2. Піскозуб Л.Г., Піскозуб Й.З. Операційні системи у видавничій справі та поліграфії [Текст] : навч. посібн. Рекомендовано МОН України. / Л.Г. Піскозуб, Й.З. Піскозуб. — Львів: Укр. акад. друкарства, - 192 с. -300 пр. - ISBN 978-966-322-232-5
Напрями наукових досліджень:

Математичне моделювання контактних явищ при друкуванні. Отримання математичної моделі тонких дефектів довільної фізичної природи для подальшого розв’язування відповідних задач теплопровідності, термопружності, в'язкопружності та пластичності. Дослідження збурень відповідних фізичних полів наявністю тонких дефектів, структура нанокомпозитів.

Основні наукові праці:
 1. Piskozub I.Z., Sulim G.T. Temperature conditions of the interaction of a medium with a thin inclusion // Journal of Engineering Physics. - Volume 44, Issue 6, June 1983, Pages 667-672.
 2. Piskozub I.Z., Sulym H.T. Asymptotics of stresses in the vicinity of a thin elastic interphase inclusion // Materials Science. -Volume 32, Issue 4, 1996, Pages 421-432. DOI: 1007/BF02538967
 3. Kolesov V.S., Piskozub I.Z. The influence of a spherical defect on the temperature field in a half-space under local heating // Journal of Mathematical SciencesVolume 86, Issue 2, 1997, Pages 2561-2564.
 4. Умови контактної взаємодії тіл (Огляд) // Математичні методи та фізико-механічні поля. -Том 47. -№3. -2004.-С.111-125.
 5. Piskozub Z., Sulym G.T. Thermoelastic equilibrium of piecewise homogeneous solids with thin inclusions // Journal of Engineering Mathematics. - Volume 61, Issue 2-4, August 2008, Pages 315-337. DOI:10.1007/s10665-008-9225-3.
 6. Heorhiy Sulym, Lyubov Piskozub, Yosyf Piskozub, Iaroslav Pasternak  Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction I. Single loading // ACTA Mechanica et Automatica, vol.9. No.2, 2015. P.115-121.)
 7. Heorhiy Sulym, Lyubov Piskozub, Yosyf Piskozub, Iaroslav Pasternak  Antiplane deformation of a bimaterial containing an interfacial crack with the account of friction 2. Repeating and cyclic loading // ACTA Mechanica et Automatica, vol.9. No.3, 2015. P.178-185.
 8. Yosyf Piskozub, Heorhiy Sulym, Lyubov Piskozub, Iaroslav Pasternak  Longitudinal shear of a bimaterial with frictional sliding contact in the interfacial crack // Journal of the theoretical and applied mechanics. -54, 2, pp. 529-539, Warsaw DOI: 10.15632/jtam-pl.54.2.529)
 9. Piskozub Z., Sulym G.T. Nonlinear Deformation of a Thin Interface Inclusion // Materials Science. -2018. -Т. 53, № 5. - с. 600 - 608.
 10. Yosyf Piskozub, Heorhiy Sulym, Julian Polanski Antiplane deformation of a bimaterial with thin interfacial nonlinear elastic inclusion // ACTA Mechanica et Automatica, vol. 12. No.3, 2018. P.190-195. DOI 10.2478/ama-2018-0029

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf