Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Пирч Назар Михайлович

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Degrees:   канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері  топологічної алгебри та дискретної математики.

Закінчив Механіко-математичний факультет Львівського національного Університету імені І. Франка

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел» на тему «Еквівалентність за Марковим просторів і відображень»

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Дискретна математика

Математична статистика

Вища математика

Навчальні посібники:

 1. Пирч Н.М. Практикум з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Львів. УАД.  2011,  254 с (посібник з грифом МОН)
 2. Пирч Н.М. Практикум з теорії випадкових проесів. Львів. УАД. 2013, 96 с.
 3. Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О. М., Пирч Н.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Львів. УАД. 2018, 250 с.
 4. Зеліско М.М., Пирч Н.М. Практикум з дискретної математики. Львів. УАД. 2019, 510 с (електронний посібник)

Напрями наукових досліджень:

Вільні топологічні та паратопологічні групи

Основні наукові публікації:

 1. Зарічний М.М., Пирч Н.М. On a generalization of Okunev’s construction // Алгебраїчні структури та їх застосування. – Київ: Інститут математики НАН України, 2002 – С.346-350
 2. Пирч Н.М. Вільні однорідні простори та їхні підпростори // Математичні методи та фіз.-мех. поля − Т. 52, №1, 2009. – С. 67-71. 
 3. Пирч Н.М. Про морфізми однорідних просторів // Поліграфія і видавнича справа, − № 2(50), − 2009. − С. 29-33.
 4. Пирч Н.М. Вільні паратопологічні групи та вільні добутки паратопологічних груп // Математичні методи та фізико механічні поля, 2009, т.52, № 4. – С.58-63.
 5. Пирч Н.М. Узагальнені ретракти і ізоморфізми вільних топологічних груп // Математичні Студії, – 2010. – Т.33, №1 – С. 29-38.
 6. Пирч Н.М. Про Z-факторні відображення та гомоморфізми пара топологічних груп // Математичні методи та фізико механічні поля,  2011, т.54, № 3. – С.41-48.
 7. Пирч Н.М. Про узагальнені ре­трак­ти та ізо­морф­ну кла­си­фі­ка­цію віль­них об’єк­тів II //Математичні методи та фізико механічні поля, 2015, т.58, № 4. – С.27-33.
 8. Пирч Н.М. Про обмежуючі узагальнені ретракти // Математичний вісник наукового товариства імені Шевченка, 2015, т.12, 41-51
 9. Пирч Н.М. Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів // Загальні властивості. Стаття. Вісник ЛНУ. Серія мех.-мат. 2017 випуск 84 с. 38-46.
 10. Пирч Н.М.Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів та ізоморфізми груп неперервних відображень // Наукові записки УАД, 2019, с. 72-79.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf