Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Пушак Андрій Степанович

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

 

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент
Website:

 

https://orcid.org/0000-0003-4235-9639

 

 

Фахівець у сфері фізики напівпровідників і діелектриків.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Оптоелектроніка»

Пройшов перепідготовку у національному університеті "Львівська політехніка" за спеціальністю «Викладач фізики та інформатики»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків на тему «Люмінесцентна спектроскопія агрегатів лужно- та рідкісноземельних іонів у галоїдних матрицях».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

 • Фізика
 • Загальна фізика
 • Математична статистика і опрацювання даних

Напрями наукових досліджень:

Люмінесцентна спектроскопія галоїдних сполук активованих рідкісноземельними елементами

Основні наукові праці:

 1. A.S.Pushak, V.V.Vistovskyy, A.Kotlov, Z.A.Khapko, A.P.Vas′kiv, A.V.Gektin, A.S.Voloshinovskii. Formation and luminescent properties of MeBr2-Eu (Me=Sr, Ba) microcrystals dispersed in NaBr matrix. Functional materials. – 2013. – Vol. 20. – No 3. – P. 279–283.
 2. A.Pushak, V.Vistovskyy, A.Voloshinovskii, P.Savchyn, O.Antonyak, T.Demkiv, Yu.Dacyuk, S.Myagkota, A.Gektin. Luminescent properties of BaCl2-Eu microcrystals embedded in a CsI Matrix. Radiation Measurements. – 2013. – Vol. 56. – P. 402–406.
 3. А. С. Пушак, В. В. Вистовский, Т. М. Демкив, А. А. Галяткин, Ю. Р. Дацюк, А. В. Гектин, С. В. Мягкота, П. А. Родный, А. С. Волошиновский. Люминесценция активи-рованных ионами Eu2+ микро-кристаллов SrX2 (X=Cl, I), диспергированных в матрице NaI. Оптика и Спектроскопия. – 2014. – т. 117. – № 4. – С. 611–615.
 4. A.S.Pushak, V.V.Vistovskyy, T.M.Demkiv, Yu.R.Datsyuk, I.M.Kravchuk, L.T.Karplyuk, A.V.Gektin, A.S.Voloshinovskii. Luminescent properties of LaI3-Ce microcrystals embedded in NaI host. Functional Materials. – 2015. – Vol. 22. – No 4. – P. 434–439.
 5. N.V.Rebrova, A.S.Pushak, A.Yu.Grippa, T.E.Gorbacheva, V.V.Vistovskyy, S.V.Myagkota, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov.  Crystal growth, luminescent and scintillation properties of K2BaX4:Eu2+ (X=Cl, Br). Materials Chemistry and Physics. – 2017. – Vol. 192. – P. 356–360.
 6. N.V.Rebrova, A.Yu.Grippa, A.S.Pushak, T.E.Gorbacheva, V.Yu.Pedash, O.G.Viagin, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov, V.V.Vistovskyy, A.P.Vas’kiv, S.V.Myagkota.  Crystal growth and characteriza-tion of Eu2+ doped RbCaX3 (X = Cl, Br) scintillators. Journal of Crystal Growth. – 2017. – Vol. 466. – No 15. – P. 39–44.
 7. N.V.Rebrova, A.Yu.Grippa, A.S.Pushak, T.E.Gorbacheva, V.Yu.Pedash, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov. Scintillation properties of europium doped RbCaCl3crystals. Funct. Mater. – 2017. – V. 24 (2). – P. 221-225.
 8. N. V. Rebrova, A. Yu. Grippa, A. S. Pushak, T. E. Gorbacheva, V. Yu. Pedash, V. A. Tarasov, V. L. Cherginets. Scintillation properties of crystals based on ternary bromides of calcium and alkali metals activated with europium. Crystal Research and Technology 2017. V. 52.
 9. T.M.Demkiv, S.V.Myagkota, T.Malyi, A.S.Pushak, V.V.Vistovskyy, P.M.Yakibchuk, O.V.Shapoval, N.E.Mitina, A.S.Zaichenko, A.S.Voloshinovskii.  Luminescence properties of CsPbBr3nanocrystals dispersed in a polymer matrix. Journal of Luminescence. – 2018. – V. 198. P. 103–107.
 10. N.V.Rebrova, A.Yu.Grippa, A.S.Pushak, T.E.Gorbacheva, V.Yu.Pedash, T.S.Malyy, L.A.Andryushchenko, V.V.Vistovskyy, V.L.Cherginets Scintillation properties of a large diameter CsCaBr3:5%Eu2+ crystal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Vol. 927, 2019, P. 214-218.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf