Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Коляно Ярослав Юрійович

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері механіки деформівного твердого тіла,  а саме у теорії теплопровідності, термовологопровідності, термопружності, пружності та проблем поліграфії (пакування і теплова обробка (нагрівання, сушіння) поліграфічної продукції).

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «механіка» факультету прикладної математики і механіки.

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на тему «Дослідження динамічних задач термопружності для тіл сферичної форми за допомогою методу поліномів Чебишева-Лагерра»

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

 • Математичний аналіз
 • Диференціальні рівняння
 • Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення

Напрями наукових досліджень:

Нестаціонарні задачі теплопровідності, термовологопровідності, термопружності, пружності. Розроблення на основі розв’язання цих нестаціонарних задач математичних моделей теплових поліграфічних процесів та відповідних інформаційних технологій.

Основні наукові праці:

 1. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Перехідні поля потенціалів тепловологопереносу в нескінченній пластині в процесі конвективного сушіння // Комп’ютерні технології друкарства: Збірник наук. праць.– Львів: УАД, 2013. - № 29. – С. 206-213.
 2. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Нестаціонарні поля потенціалів тепловолопереносу в процесах конвективного і кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів// Матеріали Міжн. наук. конференції «Сучасні проблеми механіки і математики»: Збірник наук. праць - Львів, 2013.-Т.1.- С.144-146.
 3. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Порівняльний аналіз поведінки перехідних потенціалів тепловологопереносу в процесі конвективного сушіння дерева і картону // Технологічні комплекси. – Луцьк, 2014. – №1(9). – С. 140–144.
 4. Коляно Я. Ю., Сасс Т.С. Дослідження поведінки перехідних полів температури і потенціалу вологоперенесення в процесі кондуктивного сушіння картону // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – №2 (72). – С. 136–155.
 5. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Іваник Є.Г., Сікора О.В., Дорошенко М.В. Структурна модель інформаційних технологій удосконалення процесу сушіння поліграфічних матеріалів // Математичне та комп’ютерне моделювання: Збірник наук. праць – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 14. – С.72-82.
 6. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С., Иваник Є. Г. Моделирование кондуктивной сушки полиграфических материалов капиллярно-пористой коллоидной структуры. // Инженерно-физический журнал (Журнал Института тепло-массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси)- Минск, 2018.- Т. 91, № 5. С. 1231 – 1241.
 7. Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Математичне моделювання теплової обробки поліграфічних кількашарових матеріалів. // VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології друкарства Друкотехн-2018»: Збірник наукових праць. – Львів, УАД, 2018. – С. 124-127.
 8. Коляно Я. Ю., Стрепко І.Т., Свирид О.Р., Бабич О.Є., Мельник К. І. Моделювання теплової обробки одно- та кількашарових матеріалів у поліграфічних процесах // Комп’ютерні технології друкарства: збірник наук. статтей. – №1 (41). – 2019 – С.102-115.

 

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf