Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Горечко Романа Романівна

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

 

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері механіки деформівного твердого тіла та інформатики.

Закінчила факультет прикладної математики і механіки Львівського держуніверситету ім.І.Франка за спеціальністю “механіка”.

У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 “механіка деформівного твердого тіла” на тему «Взаємодія пружної обмеженої ребристої пластини з акустичною хвилею».

Вчені звання: з 23.03.2000 р. – доцент.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Алгоритмізація та програмування

Програмування і алгоритмічні мови

Напрями наукових досліджень:

математичне моделювання задач динаміки деформівного твердого тіла;
моделі та алгоритми комп​'ютерного опрацювання текстової та графічної інформації

Основні наукові праці:

Пляцко Г.В., Горечко Р.Р. Рассеяние последовательных монохроматических звуковых пакетов разной частоты толстостенным упругим цилиндром // Матем. методы и физ.-мех.поля /Киев/. – 1985 - вып.22

Горечко А.Н., Горечко Р.Р. О решении задачи нестационарной гидроупругости // Прикл. механика, 1989, 25, №10.

Горечко Р.Р. Рассеяние звуковой волны конструктивно неоднородной ограни­ченной пластиной // В кн.: Механика неодно­родных структур. Тез. докл II Всес. конф. (Львов, 2-4 сент. 1987г.) Т.1

Демчук В.И., Максимович В.Н., Пляцко Г.В., Горечко Р.Р. Применение метода интегральных уравнений к решению задач рассеяния акустических волн упругими телами // В кн.: Всес. симпозиум Взаимодействие акуст. волн с упругими телами /Таллинн, 26-27 окт. 1989г./Краткие тезисы докл. Таллинн, 1989

 

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf