Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Коляда Ростислава Василівна

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук
Назва Групи
Вища математика (М) Пм-1, Пм-2
Теорія ймовірності (Е) П-1, Мк-1, Мн-1, Б-1
Вища математика (Е) Б-1, Мн-1, П-1, Мк-1

На даний момент нема розкладу викладача

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері лінійної алгебри, теорії матриць.

Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут (нині університет) імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика»

Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – Математична логіка, алгебра і теорія чисел на тему «Розкладність матричних многочленів на множники і звідність їх до більш простих видів»

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Вища математика

Теорія ймовірностей і математична статистика

Навчальні посібники:

Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М., Пирч Н. М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навч. посібник. − Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 250 с.

Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М. Вища математика в задачах і прикладах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 528 с. – ISBN 978-966-2025-91-0.

Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М. Вища математика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендовано МОН України/ − Видавництво «Магнолія 2006» – Львів, 2014. – 342 с.  – ISBN 978-966-665-942-5.

Напрями наукових досліджень:

Дослідження структури матричних многочленів, розклад їх на множники, зведення до простіших видів.

Основні наукові праці:

Коляда Р. В., Мельник О. М., Прокіп В.М. Про квадратні корені матриць над довільним полем. //Наукові записки. Українська академія друкарства, 2019/2(59) − С. 56-64.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (40) 2018. – С. 64-69.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів. //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (38) 2017.  – С. 66 – 69.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Структура і властивості визначника просторової матриці //Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. Випуск 3 (67) / 2014. – С. 50-54.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (36) 2016.  – С. 83 - 88.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Просторові матриці: проблеми і перспективи //Вісник УАД, 2012. С. 71-75.

В. Прокіп, Р. Коляда, О. Мельник. Про структуру матриць над адекватним кільцем //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Сучасні проблеми математики. – Львів, 2003. – С. 485-486.

Коляда Р. В., Мельник О. М., Прокіп В. М. Про факторизацію багаточленних матриць над полем нульової характеристики //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 6. – Львів, 2003. – С. 114-117.

Коляда Р. В., Мельник О. М. Про коефіцієнти характеристичного многочлена однорідної многочленної матриці від двох змінних і її факторизацію. //Українська академія друкарства. Наукові записки. Випуск 1. – Львів, 1999. – С.124-125.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf