Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Мельник Орест Михайлович

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук
Назва Групи
Лінійна алгебра АКТ-1, КН-1, ІсТ-1
Теорія ймовірності (КН, ІсТ) КН-2, ІсТ-2, ЗКН2

На даний момент нема розкладу викладача

 

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері лінійної алгебри.

Закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В. Стефаника «Математика»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – Математична логіка, алгебра і теорія чисел «Деякі питання подібності та факторизації матричних многочленів».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Теорія ймовірностей

Навчальні посібники:

 1. Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М., Пирч Н. М. Теорія ймовірностей. Навч. посібн. // Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 250 с.
 2. Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М Вища математика. // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Реком. МОН України. Вид-во «Магнолія 2006» – Львів, 2014. – 342 с.
 3. Коляда Р. В., Мельник І. О., Мельник О. М. Вища математика в задачах і прикладах. // Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів. Реком. МОН України. Львів: СПОЛОМ, 2014. - 528 с.

Напрями наукових досліджень:

Дослідження будови матричних многочленів і зведення їх до простіших виглядів

Основні наукові праці:

 1. Коляда Р. В., Мельник О. М., Прокіп В.М. Про квадратні корені матриць над довільним полем. //Наукові записки. Українська академія друкарства, 2019/2(59) − С. 56-64.
 2. Коляда Р. В., Мельник О. М. Умови розкладу матричних многочленів на лінійні множники //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 1 (39) 2018. – С. 64-69.
 3. Коляда Р. В., Мельник О. М. Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (38) 2017. – С. 66-69.
 4. Коляда Р. В., Мельник О. М. Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць. //Комп’ютерні технології друкарства, випуск № 2 (36) 2016. – С. 83 - 88.
 5. Коляда Р. В., Мельник О. М. Структура і властивості визначника просторової матриці. //Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства). Науково-технічний збірник. Випуск 3 (67) / 2014. – С. 50-54.
 6. Просторові матриці: проблеми і перспективи. //Вісник Української академії друкарства, 2012. С. 71-75.
 7. Коляда Р. В., Мельник О. М. Прокіп В. М. Про факторизацію багаточленних матриць над полем нульової характеристики. // УАД. Наукові записки. Випуск 6. – Львів, 2003. – С. 114-117.
 8. Shchedryk, О. Melnyk. Some properties odd mi-nors inheritable matrices. // VISNYK LVIV UNIV. Ser. Mech-Math. 2003. Vol. 61. P. 134-139.
 9. О. Мельник, В. Прокіп, В. Кузаконь. Про один клас дільників багаточленних матриць над полем. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 5. Львів, 2002. – С. 39-44.
 10. Казімірський П. С., Мельник О. М. Розв’язання питання напівскалярної еквівалентності многочленних матриць з попарно різними характеристичними коренями. // Доповіді АН УРСР. Серія А. Фізико-математичні і технічні науки. – Київ, 1988.– № 11. − С. 9-12.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf