Українська академія друкарства
 • E-mail: kpmf.uad@gmail.com
 • Телефон: +38(032) 242-23-86

Оліярник Назар Романович

worker доцент,
кандидат фізико-математичних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Degrees: канд.фіз.-мат.наук, доцент

 

 

Фахівець у сфері механіки де формівного твердого тіла.

Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “ Механіка ”.

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю  01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на тему «Гранично-елементне моделювання поздовжнього зсуву анізотропних тіл зі стрічковими включеннями та накладками».

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Програмування та алгоритмічні мови

Інформатика та комп’ютерна техніка

Прикладне програмне забезпечення

Напрями наукових досліджень:

Моделювання  поздовжнього зсуву брусів із міжфазними тріщинами з урахуванням фрикційного проковзування

Основні наукові праці:

Oliyarnyk N. BEM approach for the antiplane shear of anisotropic solids containing thin inhomogeneities / V. Bozhydarnyk, I. Pasternak, H. Sulym, N. Oliyarnyk //Acta mechanica et automaticа. – 2011. – № 4 (5). – P. 11–16.

Оліярник  Н.Р. Антиплоска деформація анізотропних тіл з періодичними системами тонких неоднорідностей / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, Н.Р. Оліярник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. –№ 5. – С. 42–50.

Пастернак Я.М. Метод граничних елементів у задачах антиплоского деформування анізотропних тіл із тонкими неоднорідностями / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, Н.Р. Оліярник // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех-мат. – 2012. – Вип. 76. – С. 119–134.

Сулим Г.Т. Антиплоская деформация конечных анизотропных тел с тонкими неоднородностями / Г.Т. Сулим, Я.М. Пастернак, Н.Р. Олиярник // Теоретическая и прикладная математика. – 2012. – 4(50). – С. 167–174.

Оліярник   Н. Поздовжній зсув анізотропних тіл із тонкими відшарованими включеннями / Г. Сулим, Я. Пастернак, Н. Оліярник // Фіз.-мат. модел. та інформ. технол. – 2013. – Вип. 17. – С. 186–194.

Оліярник   Н.Р. Поздовжній зсув квадратного в плані тіла із тонким пружним включенням / Я.М. Пастернак, Н.Р. Оліярник // Наукові нотатки: міжвузівський збірник. – 2011. – Вип. 33. – С. 182–184.

Bozhydarnyk V. BEM approach for the antiplane shear of anisotropic solids containing thin inhomogeneities / V. Bozhydarnyk, I. Pasternak, H. Sulym, N. Oliyarnyk // Proc. VI Int. Symp. on Mechanics  of Materials and Structures (Augustow, May 30 – June 2, 2011). – P. 43–44.

Оліярник Н.Р. Метод інтегральних рівнянь для задач антиплоского деформування скінченних анізотропних тіл із тонкими включеннями / Н.Р. Оліярник // XIV Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука (Київ, 19–21 квітня 2012р.).–Київ: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 329.

Пастернак Я.М. Поздовжній зсув анізотропних тіл із подвійно періодичними системами тонких неоднорідностей / Я.М. Пастернак, Г.Т. Сулим, Н.Р. Оліярник // 3-я Міжнародна наук.-техн. конф. “Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів, 7–9 листопада 2012р.): Тези доп. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД., 2012. – С. 45–46.

Сулим Г. Поздовжній зсув анізотропних тіл із тонкими відшарованими включеннями / Г. Сулим, Я. Пастернак, Н. Оліярник // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника.– Львів: Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім.Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2. – С. 80–81.

Події кафедри

чер
01
Відкрита лекція з дисципліни "Фізика", ІІІ пара, гр. ВП-11. Викладач доц. Кульчицький А. Д. Zoom https://us04web.zoom.us/j/2591997864?pwd=eXRWUytXdCtIVHRlM083aEVheXpPUT09 Meeting ID: 2591997864 Passcode: BV9U4T

12:20 — online ауд.

тра
26
Студентська наукова конференція. Секція ПМіФ. Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/71606108345?pwd=Vk1oYXM0WGNWcnE5QTVqb2ZsQ21odz09 Meeting ID: 716 0610 8345 Passcode: tYe9AK

12:00 — online ауд.

тра
26
Засідання кафедри Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74995643987?pwd=eWh2RWx6UVdvK3FaYklQOEJqVWNodz09 Meeting ID: 749 9564 3987 Passcode: 7bHqz8

11:00 — online ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Математичні основи інформаційної діяльності

 • МОІД Док-1.pdf
 • МОІД група Дк-1 підготовка до модуля 1.rar
 • Інформаційні системи і технології маркетингу

 • Завдання_ІС.pdf
 • Інформаційні системи і технології підприємств

 • Завдання-ІС.pdf
 • Математичний аналіз (КН, ІсТ)

 • КоляноЯЮ Карантин-20 КН-11,ІСТ-11.docx
 • Диференціальні рівняння

 • КоляноЯЮ Карантин-20 АКТ-11_.docx
 • Системи керування базами даних

 • ЗавданняЗФ_СКБД_ІБА.doc
 • libro.zip
 • Економічна інформатика (Заочна )

 • ЗавданняЗФ_ЕконІнорм.doc
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

 • lab_4.pdf
 • лекція_форми_РНР.pdf
 • Методичка_РНР.pdf
 • Математична статистика і опрацювання даних

 • Математична статистика і опрацювання даних.pdf
 • Програмування РІС-контролерів

 • Лабораторний практикум.pdf
 • Лекції до курсу.pdf
 • Алгоритмізація і програмування

 • Заочний_Методичка.pdf
 • Математичний аналіз (КТ)

 • Математичний аналіз АКТ1.pdf